DivAirCity H2020

Styrken i diversitet og inklusion for klimaneutrale byer

Afspil video

Projektet

DivAirCity er et fireårigt projekt, finansieret af Europakommissionen under H2020 programmet, og indenfor FN’s 17 verdensmålen for bæredygtig udvikling. Projektet værdsætter og omfavner mangfoldighed og social inddragelse for at opnå nyskabende, kreative, kulturdrevne, grønne og CO2-neturale bysamfund.

DivAirCity retter sig mod sammenhængen mellem social ulighed, helbredstilstande og luftforurening i byer.

DivAirCity består af:

24

EU organisationer

68

eksterne interessenter fra fem kontinenter

5

EU byer

DivAirCity er et projekt som ”anerkender, accepterer og fejrer forskelligheder” i byer og gør disse til en reel værdi, som kan imødekomme krisen vedrørende luftforurening og klimaforandringer.

DivAirCity ændrer paradigmet for bysamfund, ved at sætte pris på menneskelig mangfoldighed som en ressource, som kan definere nye tjenester/modeller mod mere kulturdrevne grønne byer. Projektet fokuserer på knudepunktet mellem mennesker, steder, fred, økonomisk vækst og dens indflydelse på luftkvalitet og dekarbonisering.

Inkluderende data

Borger empowerment

Smart cities kontrakter

Videndeling

Pan-European Contest

Within the overall programme of DivAirCity we are launching a special contest for young people, as today’s change agents and citizens of the future.

This contest is the place and time for younger generations to share their ideas and dreams on how to make cities sustainable and inclusive for them.

Skrid til handling!

Tag del, og fortæl os hvad du gerne vil ændre ved din by.

Skip to content