DivAirCity H2020

Σχετικά με το DivAirCity

Το έργο

Η πρόσφατη πανδημία Covid-19 έχει τονίσει τη σχέση μεταξύ των μολυσμένων από τον αέρα αστικών περιοχών και της υγείας / ευεξίας. Επιπλέον, έχει αποδείξει ότι η πανδημία δεν είναι κοινωνικά ισότιμη, παρά αναδεικνύει τον αντίκτυπο των κοινωνικών ανισοτήτων στις πόλεις. Το παράδειγμα μεταξύ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της διαφορετικότητας, των κοινωνικών ανισοτήτων και των πόλεων είναι μια πρόκληση που απαιτεί να ληφθεί άμεσα δράση.

Το DivAirCity είναι ένα 4-ετές έργο, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, βασιζόμενο στη διαφορετικότητα και την κοινωνική ένταξη για την επίτευξη μιας καινοτόμου, δημιουργικής, με γνώμονα τον πολιτισμό, πράσινης και ουδέτερης ως προς τον άνθρακα αστικής κοινωνίας.

Το DivAirCity εξετάζει τη συνάρτηση της κοινωνικής ανισότητας, των συνθηκών υγείας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις. Εμπλέκει 24 οργανισμούς της ΕΕ και 68 εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς και από τις πέντε ηπείρους και δημιουργεί πιλοτικές εφαρμογές που ξεκινούν από 5 πόλεις της ΕΕ και μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες:

Aarhus (Δανία), Bucharest (Ρουμανία), Castellon (Ισπανία), Orvieto (Ιταλία), Potsdam (Γερμανία).

Play Video

Η αποστολή μας

Το DivAirCity είναι ένα έργο που «αναγνωρίζει, αποδέχεται και γιορτάζει τις διαφορές» στις πόλεις και τις μετατρέπει σε πραγματική αξία για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής. 

Το DivAirCity μετατοπίζει το αστικό πρότυπο εκτιμώντας την ανθρώπινη διαφορετικότητα ως πόρο για τον καθορισμό νέων υπηρεσιών/μοντέλων προς τις πράσινες πόλεις με γνώμονα τον πολιτισμό. Το έργο επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, των τόπων, της ειρήνης, της οικονομικής ανάπτυξης και των επιπτώσεών της στην ποιότητα του αέρα και στη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Τα προγράμματα

Δεδομένα χωρίς αποκλεισμούς

Η υπάρχουσα προκατάληψη στα δεδομένα είναι μια περιοχή για την οποία συχνά δε γίνεται λόγος. Οι ομάδες και τα πλαίσια δεδομένων καθώς και τα μαζικά δεδομένα στον σύγχρονο κόσμο αποτελούν τις κρυμμένες περιοχές όπου εξακολουθεί να υπάρχει ανισότητα. Τα δεδομένα όχι μόνο περιγράφουν τον κόσμο, αλλά χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωσή του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προσέγγιση της διαχείρισης των δεδομένων στο DivAirCity είναι το πρώτο βήμα για τη διαμόρφωση λύσεων χωρίς αποκλεισμούς με στόχο τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των κλιματικών ζητημάτων στις πόλεις.

Ενδυνάμωση των πολιτών

Η κατανεμημένη διακυβέρνηση είναι ο καθορισμός αρχών και μεθόδων που επιτρέπουν τον κλιμακούμενο συντονισμό για τη διαμόρφωση συναίνεσης και τη νομιμοποίηση των αποφάσεων. Σε τέτοια συστήματα, όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζονται ισότιμα χωρίς την παρουσία κεντρικού παράγοντα ή ιεραρχίας. Το DivAirCity θα συνεργαστεί με πολίτες σε όλη την Ευρώπη και εκτός, με έμφαση στις γυναίκες, στους νέους και τους ηλικιωμένους, τις ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες, τις εθνοτικές μειονότητες, τους ανθρώπους ΑΜΕΑ, τις ομάδες χαμηλού εισοδήματος.

Smart contracts για τις πόλεις

Η κοινοτική χρηματοδότηση και η κοινοτική ιδιοκτησία γίνονται ελκυστικές για τους πολίτες που θα ήθελαν να επενδύσουν σε βελτιώσεις στην ποιότητα του αέρα στις πόλεις και, ως εκ τούτου, να δημιουργήσουν οικονομικές και κοινωνικές ανταποδόσεις μέσω μιας βελτιωμένης ποιότητας ζωής. Το DivAirCity σκοπεύει να δημιουργήσει ένα σύνολο ‘έξυπνων συμβολαίων – Smart contracts’ με τη χρήση της τεχνολογίας του blockchain για τη διευκόλυνση της παροχής νέων υπηρεσιών για τους πολίτες.

Ανταλλαγή γνώσης

Το DivAirCity δημιουργεί συνεργασίες αδελφοποίησης σε διαφορετικά επίπεδα για να επιτρέψει τη μεταφορά και την κοινή χρήση γνώσεων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες συνδέονται, οι συμπράξεις μεταξύ των πόλεων χτίζονται ξεκινώντας από τις πόλεις που εκπροσωπούνται στο DivAirCity (Aarhus-DK, Bucharest-RO, Castellon - ES, Orvieto-IT, Potsdam-DE), οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων δημιουργούνται όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και ευρύτερα, προκειμένου να συμμετέχουν και να αποτελούν μέρος ενός κοινού οράματος για καλύτερες καινοτόμες πόλεις με γνώμονα τον πολιτισμό.

Elisa Peñalvo Lopez
Συντονιστής του DivAirCity, Universitat Politecnica de Valencia, Ισπανία

Daniela Melandri
Υπεύθυνη περιεχομένου και στρατηγικής του DivAirCity, εκπρόσωπος του εταίρου Univercities.

Alexandra Chirila
Αντιδήμαρχος της περιοχής 2 του Βουκουρεστίου, Ρουμανία.

Grigoris Papagiannis
Καθηγητής στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΠΘ, Ελλάδα.

Angela Augusti
Ερευνήτρια CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ιταλικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας).

Marianne Krogbæk
Διαχειριστής έργων και σχεδιαστής υπηρεσιών. Δήμος Aarhus, στη Δανία.

Carla Lodi
Δήμος Orvieto, Ιταλία

Frauke Röth
Αρχιτέκτονας και πολεοδόμος. Δήμος Πότσνταμ, Γερμανία

Skip to content