DivAirCity H2020

Potsdam

Om Potsdam

Potsdam er kendt for sine preussiske paladser, søer og haver, der er blevet bygget i løbet af de sidste 300 år, og som udgør en harmonisk balance mellem arkitektur og landskab. Paladset Sanssouci og Orangerie-paladset fortjener særlig omtale.

Byen er over 1000 år gammel og husede preussiske konger og den tyske kejser indtil 1918. Den ligger ved floden Havel og i et kuperet morænelandskab.

Potsdam har ca. 180.000 indbyggere og grænser op til Berlin.

Byen blev udnævnt til et af UNESCO’s verdensarvssteder med parker og paladser langs de idylliske søer ved Havel-floden.

Afspil video

Hvorfor blev den valgt som "pilotby"?

Casestudiet i Potsdam er særligt innovativt på grund af dets private dimension gennem et boligselskab. Postdam-sagen i DivAirCity er unik, fordi den ikke involverer den lokale myndighed, men det private non-profit boligselskab, der er involveret gennem LOS. De har forpligtet sig til at lægge deres egen finansiering i DivAirCity for at levere det arbejde og de ressourcer, der er brug for fra deres side, så ikke alene udnytter de ikke noget tidligere EU-projekt, men de vil også selv ansætte deres medarbejdere. Omkostningerne ved de fysiske indgreb vil blive delvist dækket af DivAirCity-budgettet som forklaret i afsnittet om omkostninger. Resten af investeringen er privat.

De vigtigste mål for byen Potsdam er:

Lav adgangstærskel for alle forskellige deltagere og borgere

Bedre luftkvalitet

Mere biodiversitet

Mere tilgængelighed til offentlige grønne områder

Potsdam Living Lab fokuserer på at etablere et bottom-up-netværk af “green-hot-spots” (digital-analog-spaces), baseret på et fælles system af faciliteter og lokale produkter (f.eks. urban farming-produkter), med en stærk komponent af social inklusion og uddannelse på tværs af alle mangfoldighedskategorier.

Område for intervention

Interventionsområdet er identificeret i centrum af Bürgerhaus am Schlaatz, et anlæg bygget i 1986 i den tidligere Tyske Demokratiske Republik. Medborgercentret ligger tæt på en skole og et boligområde (boligforening) bestående af flere boligblokke med repræsentation af sårbare grupper (minoriteter, ældre, handicappede, kvinder, LGBTQ+).

Potsdam har flere perioder med høje temperaturer og høj luftfugtighed og mangler områder med tilstrækkelig skygge og afkølende effekt, som borgerne kan bruge til afslapning eller motion.

Aktiviteter i byen

Målet er at etablere et bottom-up-netværk af “green-hot-spots” (digital-analog-spaces), baseret på et delingssystem af faciliteter og lokale produkter (f.eks. urban farming-produkter), med en stærk komponent af social inklusion og uddannelse på tværs af alle de forskellige kategorier. Løsningerne er endnu ikke besluttet som en del af samskabelsesaktiviteterne i projektet, men der er blevet foreslået nogle tiltag:

  • Midlertidige samkuraterede haver” under festivaler og kulturbegivenheder, der er relateret til forbedring af social samhørighed og grøn infrastruktur på bydelsniveau.
  • Renovering af fælles udendørsarealer i eksisterende sociale boligområder, herunder vegetationsbarrierer, parker, grønne infrastrukturelementer osv. Ideen er at erstatte konventionelle grønne infrastrukturprojekter og gøre dem til kulturelle interventioner med en positiv indvirkning på AQ og inkluderende samfund.
Skip to content