DivAirCity H2020

Aarhus

Om Aarhus

Aarhus er den næststørste by i Danmark og ligger på den jyske halvøs østkyst midt i regionen af samme navn.

Byen blev oprindeligt grundlagt som en havneby ved udmundingen af Aarhus Å, men blev hurtigt et handelscentrum, der var åbent for hele verden. Den charmerende gamle bys frilandsmuseum, kaldet Den Gamle By, består af flere hundrede år gamle bindingsværkshuse. Det er en historisk by med en botanisk have, kunstmuseet ARoS og et underjordisk vikingemuseum, der udstiller den tidlige lokalhistorie. I 2022 havde byen en befolkning på ca. 350.000 indbyggere.

I de seneste årtier har Aarhus oplevet en hidtil uset byomdannelse med mange nye institutioner, infrastrukturprojekter, bydele og rekreative områder. Både skylinen og arealanvendelsen i den indre by er under forandring, efterhånden som tidligere industriområder bliver omdannet til nye bydele og kvarterer.

Hvorfor blev den valgt som "pilotby"?

Aarhus er en mellemstor by, der repræsenterer den nordlige del af Europa. Byen sigter mod at være klimaneutral i 2030 og har planlagt investeringer på 14 millioner euro i klimafinansiering for at reducere CO2. Kommunen har også oprettet en “bestyrelse for medborgerskab og mangfoldighed”. Derudover er Aarhus blevet udvalgt til at være mentorby i Intelligent City Challenge. Aarhus er medlem af Covenant of Mayors og Rainbow Cities Network.

De vigtigste mål for Aarhus Kommune
er på linje med DivAirCitys, som er:

Bedre luftkvalitet

Mål for dekarbonisering

Bliv en grønnere by

Aktivt medborgerskab

Living Lab i Aarhus fokuserer på “naturbaserede løsningers (NBS) indvirkning på sundhed og luftkvalitet (AQ) sporet af internet of things (IoT) – borgere som ressourcer”, centreret omkring at bruge en crowdsensing-tilgang, der øger bevidstheden og omdanner den til konkrete handlinger for at forbedre AQ og dekarbonisering af byen.

Område for intervention

NBS vil forbedre luftkvaliteten og livskvaliteten for sårbare grupper (minoriteter, ældre, handicappede, kvinder, LGBTQ+) gennem forskellige aktiviteter.

Aktiviteter i byen

Løsningerne, der bliver implementeret, er: 

Grøn skærm + lommepark: Formålet er at forbedre luftkvaliteten for mennesker under højden 150 cm. Under denne højde er man ofte mere udsat for højere koncentrationer af luftforurening, fx kørestolsbrugere, børn, mennesker der sidder på en bænk. Sammen med lokale borgere udvikler og opsætter vi en stor grøn skærm, der består af planter med specifikke luftrensende kvaliteter. Skærmen vil fungere som en beskyttende barriere mellem mennesker og trafik, og vi etablerer et nyt siddemiljø, hvor man kan tage et hvil bedre skærmet fra trafikken end før.

Tilgængelig ‘renere luft’-rute: Tilgængelig, ‘renere luft’-rute; en rute, der er blevet testet af forskellige borgergrupper med mobile luftmålingssensorer, vil indbyde aarhusianerne til at bevæge sig gennem områder, der er sikre (begrænset trafik, sikre krydsninger, godt lys, ingen usikre overflader), sunde (renere luft) og har noget attraktivt at opleve (stimulerende brug af sanser). På denne alternative rute er luftkvaliteten forinden blevet målt og sammenlignet med luftkvaliteten på en rute med tung trafik.

Grøn skærm + lommepark

Formålet er at forbedre luftkvaliteten for mennesker under højden 150 cm. Under
denne højde er man ofte mere udsat for højere koncentrationer af luftforurening, fx
kørestolsbrugere, børn, mennesker der sidder på en bænk. Sammen med lokale
borgere udvikler og opsætter vi en stor grøn skærm, der består af planter med
specifikke luftrensende kvaliteter. Skærmen vil fungere som en beskyttende barriere
mellem mennesker og trafik, og vi etablerer et nyt siddemiljø, hvor man kan tage et
hvil bedre skærmet fra trafikken end før.

Ren Luft Rute

Tilgængelig, ‘renere luft’-rute; en rute, der er blevet testet af forskellige
borgergrupper med mobile luftmålingssensorer, vil indbyde aarhusianerne til at
bevæge sig gennem områder, der er sikre (begrænset trafik, sikre krydsninger, godt
lys, ingen usikre overflader), sunde (renere luft) og har noget attraktivt at opleve
(stimulerende brug af sanser). På denne alternative rute er luftkvaliteten forinden
blevet målt og sammenlignet med luftkvaliteten på en rute med tung trafik.

Skip to content