DivAirCity H2020

Om DivAirCity

Projektet

Den nylige Covid-19 pandemi har understreget forholdet mellem luftforurenede byområder og helbred/velvære. Derudover har den demonstreret at pandemier ikke rammer tilfældigt, men tværtimod optegner de sociale uligheder i byer. Paradigmet mellem luftforurening, mangfoldighed, sociale uligheder og byer er en udfordring som kræver øjeblikkelig handling.

DivAirCity er et fireårigt projekt, finansieret af Europakommissionen under H2020 programmet, og indenfor FN’s 17 verdensmålen for bæredygtig udvikling. Projektet værdsætter og omfavner mangfoldighed og social inddragelse for at opnå nyskabende, kreative, kulturdrevne, grønne og CO2-neturale bysamfund. 

DivAirCity retter sig mod sammenhængen mellem social ulighed, helbredstilstande og luftforurening i byer. Det inddrager 24 EU organisationer og 68 eksterne interessenter fra alle fem kontinenter, og skaber reproducerbare piloter med udgangspunkt i 5 EU byer:

Aarhus (DK), Bukarest (RO), Castellon (ES), Orvieto (IT), Potsdam (D)

Afspil video

Vores mission

DivAirCity er et projekt som ”anerkender, accepterer og fejrer forskelligheder” i byer og gør disse til en reel værdi, som kan imødekomme krisen vedrørende luftforurening og klimaforandringer.

DivAirCity ændrer paradigmet for bysamfund, ved at sætte pris på menneskelig mangfoldighed som en ressource, som kan definere nye tjenester/modeller mod mere kulturdrevne grønne byer. Projektet fokuserer på knudepunktet mellem mennesker, steder, fred, økonomisk vækst og dens indflydelse på luftkvalitet og dekarbonisering.

Programmerne

Inkluderende data

Det bias som forekommer i data ofte ikke italesat. Datasæt, data frameworks og Big Data er i den moderne verden de skjulte steder, hvor der fortsat findes ulighed. Data beskriver ikke blot verden, men bruges også til at forme den. Tilgangen til datahåndtering i DivAirCity er derfor det første indledende skridt mod at skabe inkluderende løsninger til at forbedre luftforurening og klimaproblemer i byer.

Borger empowerment

Distribueret forvaltning er udspecificeringen af principper og metoder, som tillader skalerbar koordinering rettet mod at danne konsensus og legitimitet for handlinger. I den slags systemer behandles alle deltagere ligeligt, uden at der er en central aktør eller centralt hierarki til stede. DivAirCity vil arbejde med borgere i hele Europa og mere til, med fokus på kvinder, unge og ældre, LGBTQ+ samfund, etniske minoriteter, mennesker med handicap og lavindkomstgrupper.

Smart cities kontrakter

Fællesskabers lokale økonomi og lokalt ejerskab er ved at blive attraktivt for borgere, som ønsker at investere i forbedret luftkvalitet i byer, hvilket skaber finansielle og sociale afkast gennem forbedret livskvalitet. DivAirCity har til hensigt at skabe et sæt Smart Cities kontrakter, som gennem blockchain-teknologi skaber nye tjenester for borgere.

Vidensdeling

DivAirCity skaber såkaldte ”twinning”-samarbejder på forskellige niveauer, hvor andre byer afprøver samme løsninger som bypartnerne i DivAirCity, for at muliggøre vidensdeling og overførsel. Forskning-til-forskning aktiviteter er forbundne, by-til-by partnerskaber bygges med udgangspunkt i de byer som er repræsenterede i DivAirCity (Aarhus DK, Bukarest RO, Castellon ES, Orvieto IT, Potsdam DE), menneske-til-menneske relationer skabes ikke alene på det nationale niveau, men også på tværs af Europa, og videre, for at skabe medfølelse og være en del af en fælles vision for bedre nyskabende og kulturdrevne byer.

Elisa Peñalvo Lopez
Koordinator af DivAirCity, Universitat Poltecnica de Valencia, Spanien.

Daniela Melandri
Forperson for indhold og strategi i DivAirCity, repræsenterer Univercities sammenslutningen.

Alexandra Chirila
Viceborgmester for distrikt 2 i Bukarest, Rumænien.

Grigoris Papagiannis
Professor hos Power Systems Laboratory ved School of Electrical and Computer Engineering ved Aristotle University, Thessaloniki, Grækenland.

Angela Augusti
Forsker hos CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Nationalt Italiensk Forskningsråd)

Marianne Krogbæk
Projektleder og servicedesigner. Aarhus Kommune, i Danmark.

Carla Lodi
Kommune Orvieto, Italien

Frauke Röth
Arkitekt og byplanlægger. Kommune Potsdam, Tyskland

Skip to content