DivAirCity H2020

Despre DivAirCity

Proiectul

Cea mai recentă pandemie de Covid 19 a accentuat relația dintre zonele urbane poluate cu aer și sănătate/bunăstare. În plus, a demonstrat că o pandemie nu aduce uniformitate la nivel social, ci subliniază impactul inegalităților sociale în orașe. Paradigma dintre poluarea aerului, diversitate, inegalitățile sociale și orașe este o provocare care necesită acțiuni imediate.

DivAirCity este un proiect de 4 ani, finanțat de CE în cadrul programului Orizont 2020, în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă, care evaluează diversitatea și incluziunea socială pentru a realiza o societate urbană inovatoare, creativă, culturală, sustenabilă și neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.

DivAirCity abordează ecuația inegalității sociale, a condițiilor de mediu și a poluării aerului în orașe. Acest proiect implică 24 de organizații ale UE și 68 de părți interesate externe de pe toate cele cinci continente și creează proiecte-pilot reproductibile începând cu 5 orașe ale UE:

Aarhus (DK), București (RO), Castellon (ES), Orvieto (IT), Potsdam (D).

Rulează videoul

Misiunea noastră

DivAirCity este un proiect care „recunoaște, acceptă și prețuiește diferențele” în orașe și le transformă într-o adevărată valoare pentru a aborda urgența poluării aerului și a schimbărilor climatice.

DivAirCity schimbă paradigma urbană prin valorificarea diversității umane ca resursă pentru a defini noi servicii / modele către orașe sustenabile. Proiectul se axează pe legătura dintre oameni, locuri, pace, creștere economică și impactul acesteia asupra calității aerului și decarbonizării.

Programele

Date bazate pe incluziune

Prejudecățile existente în date sunt adesea un teritoriu neexplorat. Seturile de date, cadrele de date, volumele mari de date din lumea modernă sunt locurile ascunse în care inegalitatea nu este luată în calcul. Datele nu numai că descriu lumea, dar sunt folosite pentru a o modela. Acesta este motivul pentru care managementului datelor în DivAirCity este primul pas spre formularea unor soluții incluzive pentru atenuarea poluării aerului și a problemelor generate de schimbările climatice în orașe.

Implicarea cetățenilor

Guvernarea distribuită reprezintă specificarea principiilor și metodelor care permit o coordonare scalabilă pentru formarea consensului și pentru legitimarea deciziilor. În astfel de sisteme, toți participanții sunt tratați în mod egal fără prezența unui actor central sau a unei ierarhii. DivAirCity va colabora cu cetățenii din întreaga Europă și nu numai, cu accent pe grupurile vulnerabile de cetățeni, precum femei, tineri și vârstnici, comunități LGBTQ+, minorități etnice, diverse persoane capabile, grupuri cu venituri mici.

Contracte pentru orașe inteligente

Finanțarea comunitară și sentimentul de apartenență al comunității devin atractive pentru cetățenii care ar dori să investească în îmbunătățirea calității aerului în orașe și, astfel, să creeze profituri financiare și sociale prin îmbunătățirea calității vieții. DivAirCity intenționează să creeze un set de contracte inteligente pentru orașe, bazate pe tehnologia blockchain pentru a facilita noi servicii pentru cetățeni

Schimbul de cunoștințe

DivAirCity creează parteneriate la diferite niveluri pentru a permite transferul și schimbul de cunoștințe. Activitățile de cercetare sunt împărțite între parteneriatele dintre orașe și sunt construite pornind de la orașele reprezentate în DivAirCity (Aarhus-DK, București-RO, Castellon - ES, Orvieto-IT, Potsdam-DE), relațiile interpersonale sunt create nu numai la nivel național, ci și în întreaga Europă și în general, pentru a empatiza și a face parte dintr-o viziune comună pentru orașe mai bune.

Elisa Peñalvo Lopez
Coordonator al DivAirCity, Universitat Politecnica de Valencia, Spania

Daniela Melandri
Director de conținut și strategie al DivAirCity, reprezentând asociația Univercities.

Alexandra Chirila
Viceprimar al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, România.

Grigoris Papagiannis
Profesor la Laboratorul de Sisteme Energetice al Școlii de Inginerie Electrică și Informatică de la Universitatea Aristotel din Salonic, Grecia

Angela Augusti
Cercetător la CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche (Consiliul Național Italian de Cercetare).

Marianne Krogbæk
Manager de proiect și designer de servicii. Municipalitatea din Aarhus, în Danemarca.

Carla Lodi
Municipalitatea din Orvieto, Italia

Frauke Röth
Arhitect și urbanist. Municipalitatea din Potsdam, Germania

Sari la conținut